f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ 11/07/2562 552/50/62/307 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
377 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 11/07/2562 552/45/62/311 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
378 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 19/07/2562 552/60/62/315 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
379 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 19/07/2562 552/60/62/316 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
380 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 11/07/2562 552/40/62/305 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
381 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/07/2562 552/35/62/313 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
382 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2244,2245,2275,225,2398 และ 2401 เป็นช่วงๆ จำนวน 1 งาน 11/07/2562 552/-/62/303 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
383 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 552/35/62/302 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
384 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 04/07/2562 552/60/62/299 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
385 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 04/07/2562 552/60/62/298 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
386 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/70/62/295 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
387 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 02/07/2562 552/60/62/292 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
388 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/35/62/297 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/60/62/296 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
390 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 552/45/62/290 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 376 ถึง 390 จาก 411 รายการ