f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/06/2562 552/45/62/289 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
392 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/06/2562 552/60/62/287 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
393 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.225 บริเวณ กม.158+700 14/06/2562 552/-/62/285 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
394 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 552/60/62/286 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
395 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 11/06/2562 552/70/62/283 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
396 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 552/35/62/284 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/06/2562 552/40/62/278 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
399 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
400 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 06/06/2562 552/60/62/277 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
401 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 552/70/62/280 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 04/06/2562 552/40/62/275 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 552/60/62/276 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 552/60/62/271 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
405 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 29/05/2562 พช.2/46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 391 ถึง 405 จาก 411 รายการ