f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 รายการ 08/02/2564 552/-/64/96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 552/40/64/94 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08/02/2564 552/40/64/93 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 08/02/2564 552/50/64/92 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
35 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/02/2564 552/35/64/99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/02/2564 552/35/64/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 552/40/64/95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 552/45/64/85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
39 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 01/02/2564 552/60/64/86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
40 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นกำเนิดซับสมอทอด ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.139+600LT. 17/03/2564 พช.2/49/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/01/2564 552/60/64/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
42 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+726 22/01/2564 552/-/64/83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
43 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 18/01/2564 552/70/64/80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 552/60/64/79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
45 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 552/60/64/81 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 436 รายการ