f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างติดตั้งชุดไฟฟ้าสำรองไฟสัญญาณจราจร ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 17/09/2563 552/-/63/273 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 จ้างซ่อมแผ่นการ์ด Output ตู้จราจร S400 16/09/2563 552/-/63/268 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
33 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/09/2563 552/60/63/267 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
34 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 552/70/63/266 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
35 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 552/35/63/263 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
37 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 เป็นช่วงๆ 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
38 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/09/2563 552/60/63/264 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2563 552/40/63/261 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 11/09/2563 552/40/63/260 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
41 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 16 รายการ 11/09/2563 552/50/63/262 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
42 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 552/35/63/258 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 552/60/63/259 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
44 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 08/09/2563 552/70/63/257 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
45 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 03/09/2563 552/40/63/254 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 318 รายการ