f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 552/35/64/82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
47 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 15/01/2564 552/60/64/78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
48 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.165+650 15/01/2564 552/-/64/75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
49 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+520 12/01/2564 552/-/64/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
50 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.125+403 12/01/2564 552/-/64/74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
51 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 08/01/2564 552/60/64/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
52 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/01/2564 552/60/64/70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
53 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.94+600 08/01/2564 552/-/64/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
54 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.116+000 08/01/2564 552/-/64/69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
55 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.117+162 08/01/2564 552/-/64/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
56 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/01/2564 552/35/64/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
57 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 23/12/2563 552/60/64/42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
58 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 552/-/64/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
59 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 23/12/2563 552/60/64/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
60 ซื้อวัสดุ่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/12/2563 552/60/64/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 436 รายการ