f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 03/09/2563 552/60/63/253 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
47 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 31/08/2563 552/60/63/251 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
48 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/09/2563 552/60/63/252 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2563 552/35/63/250 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
50 ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 552/60/63/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 25/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/08/2563 552/60/63/242 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 552/35/63/245 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
54 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 25/08/2563 552/60/63/246 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 25/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 24/08/2563 552/45/63/241 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
58 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/08/2563 552/70/63/236 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
59 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 19/08/2563 552/60/63/238 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
60 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 19/08/2563 552/60/63/237 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 318 รายการ