f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/12/2563 552/60/64/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
62 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/12/2563 552/60/64/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
63 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 552/35/64/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/12/2563 552/60/64/36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
65 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/12/2563 552/60/64/37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
66 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 27 รายการ 04/12/2563 552/60/64/35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
67 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ 04/12/2563 552/60/64/33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
68 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 04/12/2563 552/70/64/32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
69 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 04/12/2563 552/60/64/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
70 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานป้ายจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน-ดงขุย ตอน 2 ระหว่าง กม.39+700-กม.42+150 08/01/2564 552/-/64/59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
71 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.39+800-กม.42+000 08/01/2564 552/-/64/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
72 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน-ดงขุย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+175-กม.46+000 12/01/2564 552/-/64/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
73 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง-ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+581-กม.13+900 12/01/2564 552/-/64/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
74 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.33+700-กม.34+700 12/01/2564 552/-/64/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
75 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 2 ระหว่าง กม.65+150-กม.73+271 12/01/2564 552/-/64/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 436 รายการ