f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.40+000-กม.43+000,กม.44+500-กม.52+000 08/01/2564 552/-/64/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
77 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 25/11/2563 552/70/64/27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
78 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ 25/11/2563 552/70/64/29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/11/2563 552/35/64/26 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
80 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+557 - กม.16+594 14/01/2564 พช.2-25-2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
81 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 17/11/2563 552/70/64/23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
82 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 19 รายการ 17/11/2563 552/60/64/24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 17/11/2563 552/45/64/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
84 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.2+660 - กม.3+400 12/01/2564 552/-/64/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
85 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+000 08/01/2564 552/-/64/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
86 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+395 - กม.11+895 12/01/2564 552/-/64/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
87 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+550 - กม.16+050 12/01/2564 552/-/64/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
88 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1191 ตอน ท้ายดง - วังหิน ระหว่าง กม.13+400 - กม.13+900 12/01/2564 552/-/64/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
89 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วังโป่ง ระหว่าง กม.0+250 - กม.0+750 12/01/2564 552/-/64/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
90 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน 3 ระหว่าง กม.51+750 - กม.52+250 08/01/2564 552/-/64/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 436 รายการ