f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 12/11/2563 552/45/64/21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
92 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 24 รายการ 12/11/2563 552/60/64/19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
93 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 12/11/2563 552/70/64/18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 12/11/2563 552/45/64/20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
95 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ตอน 3 ระหว่าง กม.9+450 - กม.10+860 11/01/2564 พช.2/23/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
96 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 4 ระหว่าง กม.119+100 - กม.121+500 08/01/2564 พช.2/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
97 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.109+700 - กม.111+700 08/01/2564 พช.2/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
98 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.136+000 - กม.137+600 22/01/2564 พช.2/41/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
99 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 1 ระหว่าง กม.88+696 - กม.94+138 08/01/2564 พช.2/10/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
100 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.148+680 - กม.149+510 07/01/2564 พช.2/6/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
101 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ระหว่าง กม.99+860 - กม.100+630 13/01/2564 พช.2/16/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
102 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.106+300 - กม.108+100 22/01/2564 พช.2/40/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
103 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 3 ระหว่าง กม.113+700 - กม.115+400 18/01/2564 พช.2/27/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
104 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 2 ระหว่าง กม.94+306 - กม.94+900 05/01/2564 พช.2/7/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 552/60/64/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 436 รายการ