f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 01/06/2563 552/60/63/193 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
92 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 01/06/2563 552/40/63/194 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 01/06/2563 552/40/63/190 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01/06/2563 552/40/63/189 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/60/63/188 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
96 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/06/2563 552/60/63/186 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/40/63/191 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
98 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.81+000 - กม.163+900 01/06/2563 552/-/63/187 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/40/63/192 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
100 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.116+700 - กม.117+500 19/05/2563 552/-/63/180 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
101 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่าง กม.172+125 - กม.172+375 20/05/2563 552/-/63/182 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
102 จ้างเหมาตัดชุดยามรักษาการณ์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 552/-/63/174 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
103 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/05/2563 552/60/63/173 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
104 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 552/35/63/176 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 552/35/63/177 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 318 รายการ