f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/11/2563 552/35/64/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
107 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 09/11/2563 552/60/64/14 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
108 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 ที่ กม.178+116.80 02/11/2563 552/-/64/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
109 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.122+000 - กม.123+770 28/01/2564 พช.2/43/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
110 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 28/01/2564 พช.2/42/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
111 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.145+490 - กม.146+250 13/01/2564 พช.2/18/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
112 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.108+500 - 109+500 05/01/2564 พช.2/8/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
113 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.147+650 - กม.153+650 05/01/2564 พช.2/14/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
114 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.108+637 - กม.110+047 11/01/2564 พช.2/20/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
115 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.150+830 - กม.151+660 13/01/2564 พช.2/17/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
116 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 5 ระหว่าง กม.121+830 - กม.122+490 11/01/2564 พช.2/21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
117 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.120+057 - กม.120+207 11/01/2564 พช.2/24/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
118 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.144+245 - กม.147+620 05/01/2564 พช.2/13/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
119 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 02/11/2563 552/60/64/5 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/11/2563 552/60/64/6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 436 รายการ