f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275,2401 19/05/2563 552/-/63/183 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
107 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 552/40/63/170 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
108 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 01/05/2563 552/60/63/167 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
109 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/05/2563 552/60/63/166 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
110 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนว 1 รายการ 29/04/2563 552/60/63/164 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
111 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ 15/04/2563 552/70/63/158 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/04/2563 552/60/63/157 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
113 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.91+815 14/04/2563 552/-/63/156 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
114 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) 15/05/2563 พช.2/45/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
115 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 13/04/2563 552/60/63/154 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 552/35/63/150 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
117 จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.115+200 - กม.116+100 10/04/2563 552/-/63/151 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
118 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.65+800 - กม.66+800 เป็นช่วงๆ 08/04/2563 552/-/63/146 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
119 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.120+760 - กม.121+260 เป็นช่วงๆ 09/04/2563 552/-/63/147 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
120 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน - ดงขุย ระหว่าง กม.40+520 - กม.41+120 09/04/2563 552/-/63/148 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 318 รายการ