f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ระหว่าง กม.15+050 - กม.17+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.23+700 - กม.25+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการงานยกระดับมาตรฐานทาง ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.88+000 - กม.89+925 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน - ดงขุย ตอน 2 ระหว่าง กม.39+700 - กม.42+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+175 - กม.46+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.39+800 - กม.42+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน - ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.40+000 - กม.43+000,กม.44+500 - กม.52+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.33+700 - กม.34+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน ตอน 2 ระหว่าง กม.65+150 - กม.73+271 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+581 - กม.13+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 107 รายการ