f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63050010186
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.126+700 - กม.127+700
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,985,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 14/05/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ