f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 26/02/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.111+900 - กม.113+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 20/02/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 5 ระหว่าง กม.87+092 - กม.87+932,กม.98+994 - กม.99+504 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 18/02/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางแยกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(บริเวณแยกมอดินแดงทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.89+853 - กม.186+100เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 15/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.104+000 - 105+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 15/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.104+000 - 105+000 เปลี่ยนแปลงแผน
96 15/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.104+000 - 105+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
97 27/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 26/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+128 ยกเลิกแผน
99 26/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.139+528 - กม.139+218 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 14/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.หมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 108 รายการ