f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 11/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.6+300 - กม.6+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน คลองกระจัง – ศรีเทพ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๔+๓๐๖ – กม.๙๔+๙๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอน วังพิกุล – ซับสมอทอด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๘+๖๓๗ – กม.๑๑๐+๐๔๗ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน คลองกระจัง – ศรีเทพ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๘+๖๙๖ – กม.๙๔+๑๓๘ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน ศรีมงคล – น้ำอ้อม ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๒๑+๘๓๐ – กม.๑๒๒+๔๙๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ซับสมอทอด – หนองไผ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๕๐+๘๓๐ – กม.๑๕๑+๖๖๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ซับสมอทอด – หนองไผ่ ระหว่าง กม.๑๔๕+๔๙๐ – กม.๑๔๖+๒๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ซับสมอทอด – หนองไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๘+๖๘๐ – กม.๑๔๙+๕๑๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ศรีเทพ – ซับสมอทอด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๙+๗๐๐ – กม.๑๑๑+๗๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ซับสมอดทอด – หนองไผ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๔๗+๖๕๐ – กม.๑๕๓+๖๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 94 รายการ