f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 16 รายการ 11/09/2563 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 118,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 64,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 08/09/2563 56,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 03/09/2563 5,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 03/09/2563 9,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 08/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 31/08/2563 83,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/09/2563 220,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2563 200,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 135,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 14/09/2563 10,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/08/2563 397,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 26,446.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 25/08/2563 85,045.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 597 รายการ