f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275 และ 2401 14/08/2563 499,116.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
152 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ 03/08/2563 6,265.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
153 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 6,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
154 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 129,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
155 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.140+900 30/07/2563 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
156 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 03/08/2563 1,246,883.34 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
157 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 90,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
158 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างรื้อถอนและสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ทล.2275 ระหว่าง กม.63+750 - กม.65+250 24/07/2563 87,014.54 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
159 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/07/2563 206,659.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
160 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
161 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ประกาศผลผู้ชนะกาจัดซื้อจัดจ้างหรือผ๔้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - เดือน มิถุนายน 2563 ) 01/07/2563 62,556.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
162 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 20/07/2563 9,945.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
163 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 20/07/2563 29,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
164 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 44,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
165 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 22,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 586 รายการ