f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) 01/04/2564 20,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 01/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.91+950 เพื่อไปติดทางหลวงหมายเลข 2012 บริเวณ กม.1+600 15/03/2564 46,567.47 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2564 494,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/03/2564 26,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2398,113,21,2275,2219,2245,2275 เป็นช่วงๆ 11/03/2564 305,136.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 04/03/2564 110,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ 04/03/2564 87,317.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 04/03/2564 11,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/03/2564 64,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 20 รายการ 04/03/2564 15,652.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/03/2564 12,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 02/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/02/2564 244,505.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 10/02/2564 24,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 645 รายการ