f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
421 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 341,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
422 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
423 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 41 รายการ 19/07/2562 1,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
424 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
425 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/06/2562 28,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
426 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/06/2562 7,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
427 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.225 บริเวณ กม.158+700 14/06/2562 5,111.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
428 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 58,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
429 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 11/06/2562 6,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
430 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 10,288.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
431 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/06/2562 11,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
432 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/06/2562 7,023.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
433 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 11,050.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
434 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 06/06/2562 5,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
435 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 421 ถึง 435 จาก 597 รายการ