f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
436 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 04/06/2562 9,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
437 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 86,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
438 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 05/06/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
439 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 254,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
440 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 18 รายการ 29/05/2562 65,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
441 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 29/05/2562 70,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
442 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 22/05/2562 5,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
443 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 250,476.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
444 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 92,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
445 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 342,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
446 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/05/2562 10,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
447 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างตัดชุดยาม 27/05/2562 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
448 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 112,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
449 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/05/2562 8,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
450 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 14/05/2562 107,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 436 ถึง 450 จาก 597 รายการ