f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 11,050.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
482 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 06/06/2562 5,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
483 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
484 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 04/06/2562 9,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
485 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 86,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
486 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 05/06/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
487 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 254,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
488 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 18 รายการ 29/05/2562 65,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
489 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 29/05/2562 70,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
490 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 22/05/2562 5,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
491 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 250,476.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
492 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 92,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
493 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 342,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
494 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/05/2562 10,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
495 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างตัดชุดยาม 27/05/2562 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 645 รายการ