f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
496 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 112,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
497 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/05/2562 8,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
498 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 14/05/2562 107,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
499 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 รายการ 07/05/2562 68,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
500 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 07/05/2562 10,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
501 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 07/05/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
502 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2562 5,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
503 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 07/05/2562 5,948.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
504 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 01/05/2562 10,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
505 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 01/05/2562 31,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
506 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 01/05/2562 103,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
507 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 255,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
508 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 05/06/2562 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
509 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 02/05/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
510 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.105+450 30/04/2562 27,852.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 496 ถึง 510 จาก 645 รายการ