f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
512 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 13/02/2562 5,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
513 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.87+062 - กม.201+896และทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+594 24/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
514 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 20 รายการ 12/03/2562 1.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
515 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 06/02/2562 84,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
516 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/02/2562 79,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
517 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 05/02/2562 133,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
518 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
519 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 06/02/2562 109,513.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
520 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 237,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
521 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/02/2562 380,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
522 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 06/02/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
523 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 05/02/2562 20,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
524 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 01/02/2562 144,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
525 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/02/2562 7,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 597 รายการ