f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
541 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 50,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
542 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 09/01/2562 15,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
543 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 08/01/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
544 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 225,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
545 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/12/2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
546 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/01/2562 48,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
547 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/12/2561 8,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
548 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.7+800 - กม.10+100 06/02/2562 9,999,999.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
549 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.13+300 - กม.15+400 05/02/2562 9,999,999.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
550 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
551 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ ทล.21,113 24/12/2561 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
552 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 20/12/2561 6,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
553 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 8,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
554 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 20/12/2561 18,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
555 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 18/12/2561 200,655.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 541 ถึง 555 จาก 597 รายการ