f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 260,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 225,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/09/2563 270,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.139+000-กม.201+00 16/09/2563 499,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างติดตั้งชุดไฟฟ้าสำรองไฟสัญญาณจราจร ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 17/09/2563 105,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างซ่อมแผ่นการ์ด Output ตู้จราจร S400 16/09/2563 58,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/09/2563 110,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 23,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 15/09/2563 480,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 14,995.44 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 เป็นช่วงๆ 15/09/2563 408,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/09/2563 103,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2563 22,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 11/09/2563 31,007.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 16 รายการ 11/09/2563 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 551 รายการ