f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
ลงวันที่ 11/04/2567
วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.
นายสุรศักดิ์ แก้วดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยอำเภอภูเรือ สถานีตำรวจภูธรภูเรือ ตำรวจทางหลวง สาธารณสุขอำเภอภูเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและอาสาสมัคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนตลอดช่วง เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 โดยมี นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+000 บริเวณสามแยกสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

'