f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทั่วไทย (สามแยกบ้านสานตม) ได้ให้ความช่วยเหลือช่วงเทศกาลสงกรานต์
ลงวันที่ 12/04/2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทั่วไทย (สามแยกบ้านสานตม) ได้ให้ความช่วยเหลือ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน ญฉ 4385 กรุงเทพมหานคร บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.371+700 ด้านซ้ายทาง สาเหตุเกิดจากรถหม้อน้ำรั่ว จึงได้ให้การช่วยเหลือถอดเปลี่ยนหม้อน้ำเดิมที่ชำรุด ทำให้รถสามารถเดินทางต่อไปได้เป็นปกติ


'