f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทั่วไทย (สามแยกบ้านสานตม) ได้ให้ความช่วยเหลือช่วงเทศกาลสงกรานต์
ลงวันที่ 15/04/2567

วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 11.20 น. หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทั่วไทย (สามแยกบ้านสานตม) ได้ให้ความช่วยเหลือ รถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียน กข 4272 พิษณุโลก บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+000 ด้านซ้ายทาง สาเหตุเกิดจากเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูง พัดลมชำรุด 1 ตัว จึงได้ทำการช่วยเหลือโดยตรวจสอบให้คำแนะนำเติมหม้อน้ำ และสามารถเดินทางไปได้ตามปกติ


'