f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.78+220 - กม.80+325
ลงวันที่ 29/03/2567
วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายสุรศักดิ์ แก้วดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.78+220 - กม.80+325 โดยมี นายยุทธนา ใยแก้ว นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านซ้าย ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

'