f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 17/05/2567 555/40/67/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 16/05/2567 555/60/67/174 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 16/05/2567 555/60/67/183 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 16/05/2567 555/40/67/182 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 วัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 14/05/2567 555/60/67/180 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 14/05/2567 555/40/67/181 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 13/05/2567 555/35/67/179 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 วัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 01/05/2567 555/60/67/173 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 วัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 26/04/2567 555/45/67/172 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300 - กม.35+040 14/05/2567 คค 06038/35/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.29+573-กม.29+750 และทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.16+725-กม.17+275 09/05/2567 คค 03068/34/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 24/04/2567 555/35/67/171 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 23/04/2567 555/60/67/170 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+482-กม.86+297 29/04/2567 คค 06038/33/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 วัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) 18/04/2567 555/35/67/168 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,114 รายการ