f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวฯ ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.11+450 - กม.15+000 15/05/2567 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 30/10/2566 35/67/4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 ค่าไส้กรอง 2 รายการ 15/02/2566 555/30/66/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 น้ำมันหล่อลื่น 7 รายการ 14/02/2566 555/35/66/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 จ้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (รหัสงาน 31410) 26/12/2565 ยกเลิก แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 จ้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (รหัสงาน 31410) 26/12/2565 ยกเลิกงานไฟฟ้าแสงสว่าง(รหัสงาน 31410) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) 21/12/2565 ยกเลิก แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานเครื่องหมายนำทาง (รหัส 313000) สายทางในควบคุม ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ตอน 2 21/11/2565 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) สายทางในควบคุม ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ตอน 1 21/11/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 ไตรมาส 3 02/08/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.64+350-กม.64+780 LT. 17/12/2564 คค06038/17/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - ปากหมัน ระหว่าง กม.20+600 - กม.22+100 17/12/2564 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.8+484 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.12+500-กม.21+980 (เป็นตอนๆ) 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ