f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน ปากคาน-หนองผือ ระหว่าง กม.27+935-กม.28+530 14/05/2567 ลย.2/22/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 จ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+482-กม.86+297 13/05/2567 ลย.2/19/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่-ปากห้วย ตอน 1 ระหว่าง กม.38+41-กม.39+075 13/05/2567 ลย.2/16/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.12+150-กม.13+550 13/05/2567 ลย.2/15/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 3 ระหว่าง กม.77+625-กม.78+220 13/05/2567 ลย.2/14/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.84+017-กม.84+402 และ ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.23+720-กม.23+930 13/05/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 4 ระหว่าง กม.27+000-กม.27+925 13/05/2567 ลย.2/12/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 จ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 3 ระหว่าง กม.387+420-กม.387+452 13/05/2567 ลย.2/11/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 จ้างเหมาทำการงานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.321+987-กม.345+903 09/05/2567 ลย.2/10/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 จ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 7 ระหว่าง กม.0+000-กม.17+875 09/05/2567 ลย.2/9/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 จ้างเหมาทำการ งานหมุดสะท้อนแสง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 09/05/2567 ลย.2/8/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวง หมายเลข 2479 ตอน นาจาน-น้ำแคม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+390-กม.0+985 09/05/2567 ลย.2/6/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 จ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่-วังยาว กม.22+800-กม.27+000 09/05/2567 ลย.2/5/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 จ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 4 ระหว่าง กม.77+456-กม.78+050 08/05/2567 ลย.2/2/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 17/05/2567 555/40/67/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 335 รายการ