f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน ปากคาน-หนองผือ ระหว่าง กม.27+935-กม.28+530 14/05/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+482-กม.86+297 13/05/2567 1,048,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่-ปากห้วย ตอน 1 ระหว่าง กม.38+41-กม.39+075 13/05/2567 1,066,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.12+150-กม.13+550 13/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 3 ระหว่าง กม.77+625-กม.78+220 13/05/2567 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.84+017-กม.84+402 และ ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.23+720-กม.23+930 13/05/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 4 ระหว่าง กม.27+000-กม.27+925 13/05/2567 1,996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 3 ระหว่าง กม.387+420-กม.387+452 13/05/2567 10,186,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการงานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.321+987-กม.345+903 09/05/2567 998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 7 ระหว่าง กม.0+000-กม.17+875 09/05/2567 995,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานหมุดสะท้อนแสง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 09/05/2567 997,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวง หมายเลข 2479 ตอน นาจาน-น้ำแคม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+390-กม.0+985 09/05/2567 999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่-วังยาว กม.22+800-กม.27+000 09/05/2567 14,585,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 4 ระหว่าง กม.77+456-กม.78+050 08/05/2567 999,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 17/05/2567 11,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,507 รายการ