f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/03/2567 โครงการประชาชนมีส่วนร่วม งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.78+220 - กม.80+325
2 29/03/2567 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทาง การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakee Route)) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.11+450 - กม.15+000
3 29/03/2567 การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.64+875 - กม.70+875
4 27/03/2567 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ ระหว่าง กม.29+573 - กม.29+750 และ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ระหว่างกม.16+725 - กม.17+275
5 26/03/2567 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.17+875 - กม.19+700
6 17/10/2565 โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149 - กม.16+349 และ กม.19+700 - กม.21+026
7 17/10/2565 โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+875 - กม.1+175
8 08/08/2565 อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายชาญ ชาวทอง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่สะพานลอยกลับรถ กม.34 บนถนนพระราม 2
9 22/04/2565 ประชุมหารือเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนิน โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองท่าลี่
10 21/04/2565 กรมทางหลวง สรุปการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ยอดจำนวนรถเดินทางกว่า 6.8 ล้านคัน ไม่มีผู้เสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์
11 21/04/2565 รมทางหลวงเต็มร้อยทั้งบุคคลากรและอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมดูแลประชาชนอำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกราน