f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/01/2564 499,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 3,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+726 22/01/2564 36,611.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการงานยกระดับมาตรฐานทาง ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.88+000 - กม.89+925 03/03/2564 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ขายรถยนต์ชำรุด จำนวน 1 คัน 22/01/2564 102,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 18/01/2564 7,285.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 290,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.23+700 - กม.25+100 03/03/2564 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ระหว่าง กม.15+050 - กม.17+600 03/03/2564 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 11,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 228,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 15/01/2564 5,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.165+650 15/01/2564 7,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+520 12/01/2564 118,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.125+403 12/01/2564 79,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 645 รายการ