f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 48,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 218,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 89,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 160,673.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 174,191.50 ยกเลิก เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 23/09/2563 5,128.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 38,062.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/09/2563 72,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 57,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 21/09/2563 85,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.199+800 21/09/2563 27,258.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 260,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 225,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/09/2563 270,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 548 รายการ