f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 08/01/2564 68,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/01/2564 57,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.94+600 08/01/2564 25,917.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.116+000 08/01/2564 10,674.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.117+162 08/01/2564 5,351.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/01/2564 91,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2563 - ธ.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 33,049.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 05/01/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 23/12/2563 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 23/12/2563 22,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุ่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/12/2563 64,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/12/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/12/2563 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 221,104.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 645 รายการ