f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
451 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 รายการ 07/05/2562 68,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
452 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 07/05/2562 10,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
453 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 07/05/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
454 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2562 5,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
455 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 07/05/2562 5,948.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
456 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 01/05/2562 10,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
457 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 01/05/2562 31,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
458 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 01/05/2562 103,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
459 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 255,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
460 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 05/06/2562 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
461 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 02/05/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
462 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.105+450 30/04/2562 27,852.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
463 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 30/04/2562 15,341.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
464 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/04/2562 160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
465 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 11/04/2562 9,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 451 ถึง 465 จาก 597 รายการ