f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
466 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 26 รายการ 09/04/2562 12,066.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
467 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 09/04/2562 36,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
468 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/04/2562 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
469 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 25 รายการ 11/04/2562 71,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
470 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 29/05/2562 1,930,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
471 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 05/04/2562 59,465.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
472 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/04/2562 184,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
473 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
474 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 04/04/2562 37,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
475 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 04/04/2562 28,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
476 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/04/2562 6,544.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
477 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 37,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
478 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 40,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
479 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+218 13/05/2562 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
480 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.115+854 - กม.116+505 01/05/2562 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 466 ถึง 480 จาก 597 รายการ