วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 คู่มือ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 คู่มือ คู่มือการตรวจสอบเอกสารเดินรถบนทางหลวง
3 คู่มือ ขออนุญาติกระทำการใดๆในเขตทางหลวง
4 คู่มือ การขออนุญาติทำทางเชื่อมเข้า - ออกทางหลวง
5 คู่มือ ที่ดินสงวนในเขตรับผิดชอบแขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 คู่มือ แผนที่แสดงลักษณะผิวทาง