วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 13/02/2563 รายงานสถานการณ์ ฝุ่น pm 2.5
2 02/01/2563 พิธีเปิดศูนย์ ปีใหม่ 2563
3 24/10/2562 ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ร่วมกับคณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย
4 24/10/2562 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5 24/10/2562 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 24/10/2562 พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7 26/08/2562 พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนผู้เสียสละ
8 15/08/2562 DOH Big Cleaning Day ประจำปี 2562
9 22/07/2562 โครงการ “ป่าชุมชน สร้างรายได้ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ จังหวัดเลย
10 20/07/2562 "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
11 03/06/2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
12 03/06/2562 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
13 30/05/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 16/05/2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 25/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันเทศกาลสงกรานต์” ปี 2562 ไหว้ศาล เจ้าปู่ เสือ มังรายณ์ สรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพร