วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
2 28/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
3 28/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ของจังหวัดเลย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.331+925-กม.347+400 (ถนนมลิวรรณ) โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 28/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย นางกมลวรรณ ฉัตรถี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
5 26/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นางกมลวรรณ ฉัตรถี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร ้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 และรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายตามเกณฑ์การประเมิน "ระดับดีเด่น" เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่มีการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
6 26/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
7 24/07/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแขวงฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานวางแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 22/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายศราวุธ ท้าวทา หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงคาน เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 22/07/2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาการจราจรและจัดระเบียบร้านค้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติทางหลวง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลย
10 15/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 11/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นางกมลวรรณ ฉัตรถี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
12 10/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย นายสิรพงษ์ อัครโชติกุล หัวหน้างานสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
13 10/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย และเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การใช้ถนนอย่างปลอดภัย” เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เป็นการสนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดเลย
14 05/07/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) และคณะ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการส่งเสริมความร่วมมือ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม จังหวัดเลย-จังหวัดเพชรบูรณ์-แขวงไชยะบูลี-แขวงหลวงพระบาง โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
15 01/07/2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่ จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2562 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังเทศก์ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี