f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/08/2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
2 24/07/2566
no image
งานอนุญาตให้เข้าร่วมทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
3 20/07/2566 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
4 13/07/2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
5 26/06/2566 ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
6 08/03/2566 แนวทางและมาตรการณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
7 08/03/2566 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
8 02/03/2566 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
9 10/02/2566 สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
10 19/01/2566 วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการแสดงกตัญญุตาถวายสักการะ
11 18/01/2566 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12 10/01/2566 ร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
13 05/01/2566 เดินทางตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทั่วไทยหมวดทางหลวงภูกระดึง
14 07/12/2565 นายทวี เสริมภักดีกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลาง จังหวัดเลย
15 05/12/2565 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565