วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวสารทางหลวง

 

 

05 ธ.ค.
title
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ พันลูกท้าว หัวหน้างานไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ลำน้ำฮวย บ้านติ้วน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

10 พ.ย.
title
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกจิตสํานึก และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธํารงไทย” โดยจัดทําสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและความสําคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย

วีดีทัศน์
title
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบฯ 66
วันนี้ วิ่งฟรีวันแรก!! มอเตอร์เวย์...
วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงครบรอบ 110 ปี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
title