f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เข้าร่วมประชุม one transport เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประธานการประชุม) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เข้าร่วมประชุม one transport เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประธานการประชุม) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย และสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.แขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย และสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1
title
เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
ภาพกิจกรรม