Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ และนายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม ร่วมอวยพรปีใหม่ ปี 2562 พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ณ มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ และนายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม ร่วมอวยพรปีใหม่ ปี 2562 พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ณ มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย  
title
นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 โดยมี นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หมวดทางหลวงเชียงคาน แขวงทางหลวงเลยที่1 สำนักงานทางหลวงที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562  โดยมี นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับณ หมวดทางหลวงเชียงคาน แขวงทางหลวงเลยที่1 สำนักงานทางหลวงที่ 6
title
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จาก นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) นายสมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (รส.ทล.6.1)นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (รส.ทล.6.2) และคณะผู้บริหาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เนื่องในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จาก นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) นายสมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (รส.ทล.6.1)นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (รส.ทล.6.2) และคณะผู้บริหาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เนื่องในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)