วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 13/08/2562
หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย สังกัดแขวงทางหลวงเลยที่ 1

'