f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
151 18/06/2564
no image
อำนวยความสะดวกการจราจรในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง
152 17/06/2564 ดำเนินการงานอำนวยความสะดวกการจราจรในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง
153 15/06/2564 ตรวจรับงานจ้างเหมาทำการ งานแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวง
154 14/06/2564 ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
155 10/06/2564 ประชุมเพื่อติดตามการรายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรด้านคมนาคมขนส่ง
156 09/06/2564 ประชุมสนทนากลุ่มการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วม จังหวัดเลย
157 09/06/2564 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการตัดแต่งต้นสะพุง
158 01/06/2564 จัดตั้งจุดคัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19
159 24/05/2564 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาทำการ
160 24/05/2564 จัดตั้งจุดคัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19
161 21/05/2564 ลงพื้นที่ร่วมกันพิจารณาจุดเปิดทางคนเดินข้ามเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณหน้าตลาดนาอ้อ
162 21/05/2564 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
163 11/05/2564 จัดตั้งจุดคัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19
164 04/05/2564 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
165 03/05/2564 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงเลย