วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning week) ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 26/12/2561

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning week) ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ส�าน�ี่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลัง��ิน และส�าน�ี่กลางแจ้ง


'