วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม "เว้าจา พาข้าวงาย" ประจำเดือน มีนาคม 2562 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จ.เลย
ลงวันที่ 14/03/2562

วันที่ 14 มีนาาคม 2562 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุม "เว้าจา พาข้าวงาย"
ประจำเดือน มีนาคม 2562  หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท
อำเภอเมืองเลย จ.เลย 

 


'