f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ลงวันที่ 05/12/2565
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ พันลูกท้าว หัวหน้างานไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ลำน้ำฮวย บ้านติ้วน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

'