f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
นายทวี เสริมภักดีกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลาง จังหวัดเลย
ลงวันที่ 06/12/2565
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 
นายสมใจ ขาวพลศรี ผอ.ขท.เลยที่ 1 เป็นผู้แทนในนามกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจริญ แสงอรุณ รอ.ขท.(ป) นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ รอ.ขท.(ว) และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน นายทวี เสริมภักดีกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลาง จังหวัดเลย

'