วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
ลงวันที่ 10/01/2566
กรมทางหลวงเลยที่1 ร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
วันนี้ (10 มกราคม 2566) เวลา 08.00 น. นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ร่วมพิธีถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

'