f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 02/03/2566
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

'