วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
ลงวันที่ 28/07/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย


'