วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110029993
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ตอน 2 ระหว่าง กม.32+800-กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 875,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 13/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ