วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63120033094
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยว ปริมาณงาน 14 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 22/12/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ